Diverse ordninger

Ordninger for FriMaf medlemmer

Medlemsfordel: Advokattjenester

Vi ønsker å informere om en medlemsfordel du får del i ved å bli medlem. Vi har fått en advokatavtale som gir trygghet om det skulle bli turbulent i ditt arbeidsforhold eller privat utenom arbeidsforholdet.

I saker som gjelder arbeidsforhold, har vi tilgang til «Utvidet bistand», som gjelder bistand i arbeidstvistsaker ved rettstvist mot arbeidsgiver. Slike saker må godkjennes av FriMAFs styre før arbeidet settes i gang.

«Sjekk ut saken» er et gratis tilbud om å gi en kort vurdering om man har en sak som bør undersøkes nærmere juridisk (privat eller arbeidsforhold). FriMAF trenger ikke å bli involvert før det leder til å bli en sak som handler om arbeidsforhold.

Ta kontakt med advokat og fortell at du er FriMAF medlem.

Våre advokater:

Jens-Petter Pedersen i Deloitte Advokatfirma AS

tlf +47 23 27 90 00.

Ordningene for alle ansatte

Ordningene for alle ansatte i Frikriken finner du i den vedtatte Lønnsavtalen for ansatte i Den Evangelisk Lutherske Frikirke.