Om FriMaf

Frikirkens medarbeiderforening (FriMaf) ble stiftet i 1997 etter ønske fra arbeidsgiversiden og ansatte i Den evangelisk lutherske Frikirke

Hensikten var å sikre klare forhandlingslinjer mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i Frikirken.

FriMaf er:

  • arbeidstakernes eneste representant i lønnsforhandlinger
  • arbeidstakerens støttespiller i konfliktsituasjoner
  • ressurs for arbeidstakere i spørsmål vedr lønnsavtalen og arbeidsforhold

FriMaf tilbyr advokathjelp. Du kan lese mer om dette under diverse ordninger

Årsmøte

FriMaf sitt årsmøte holdes online fjerde onsdag i oktober kl. 11-13. På årsmøtet har bare betalende medlemmer tale-, forslags- og stemmerett.